Industriepark 7 , 8730 Beernem , België
Tel : 050 79 11 31050 79 11 31 Email : info@zalmrokerijwymo.com

Algemene voorwaarden

Prijzen

 1. Alle prijzen zijn inclusief BTW.
 2. Foutieve of onwaarschijnlijke prijzen in de bevestigingsmail of op de website, kunnen door Wymo … na de bevestiging nog aangepast worden.
 3. Speciale aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

Bestellingen

 1. Bestellingen zijn enkel geldig via de online webshop : www.zalmrokerijwymo.com
 2. Er is geen bedenktijd voor dag verse producten, zodat deze bestellingen niet kunnen geannuleerd worden.
 3. Telefonische bestellingen is met verder overeenkomst met zalmrokerij Wymo

Afhaling

 1. De bestellingen kunnen afgehaald worden op de aangeduide tijdstippen vermeld op de website .
  1. Dag en uur gekozen door de klant via de bestelling  online
  2. Afhalingen niet mogelijk in het weekend  enkel na telefonische afspraak.
 2. Overmacht
 3. In geval van overmacht is Wymo… niet gehouden haar verplichtingen na te komen. Wymo … heeft het recht haar verplichtingen op te schorten tijdens de duur van de overmacht.
 4. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijk omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Onder overmacht wordt o.a. verstaan : brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen internet of telecommunicatienetwerk, niet beschikbaar zijn van de website, stakingen.

Privacy

Wymo …  gebruikt de gegevens van de klant uitsluitend in overeenstemming met de privacywetgeving. Alle door de klant, ten behoeve van leveringen beschikbaar gestelde gegevens worden uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen.

Aansprakelijkheid

 1. Wymo … is nooit aansprakelijk voor enige indirecte schade van de klant of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.
 2. De klant vrijwaart Wymo …. voor aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook; ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of intresten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken alsook de uitvoering van de prestatie.

 Overige bepalingen

 1. Alle (buiten)-gerechtelijke kosten, van welke aard ook, die Wymo … heeft moeten maken als gevolg van de niet-nakoming door de klant van zijn (betalings-) verplichtingen, vallen ten laste van de klant.
 2. In geval van niet-betaling is Wymo bevoegd de bestelling te annuleren de levering niet uit te voeren of de levering op te schorten tot het ogenblik van betaling.
 3. Bevoegdheidsbeding : Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de Belgische Arbitrage Instelling-B.A.I. belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsregelment, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge(tel.050/32.35.95 en fax 050/45.60.74). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

 

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken